Blogs

Blogs

gout-philippines-organika-goutrin

HOW TO DEAL WITH GOUT

If you’ve been diagnosed with gout, you’d probably do almost anything to avoid the excruciating joint pain that comes with an attack. Determining which natural therapies will most effectively manage your symptoms requires some education.

Read More...

THE SCIENCE OF SLUMBER: SLEEP AND HEALTH

Sleep is important for feeling rested, but it’s more than physical downtime. Sleep is also your brain’s chance to recharge and regroup. Let’s look more in-depth at the physical and mental benefits of regular, quality sleep.

Read More...
pagkain gout goutrin

Mga APPROVED na pagkain para sa may Gout

Ayon sa kasaysayan ang “Gout” ay tinatawag na sakit ng mga hari sapagkat ito’y karaniwang nakukuha ng mga mayayaman dahil sa labis na pagkain at pag-inom. Sa kasalukuyan, ito ay hindi na lamang nakakaapekto sa mga mayayaman.

Read More...

Paano gumaling ang GOUT? with Doc Rey Salinel Jr.

Ang gout ay isang uri ng sakit kung saan namamaga ang kasukasuan. Dahil isa ito sa pinakamasakit na uri ng pamamaga, kadalasan sa mga taong nakakaranas ng gout attack ay umiinom agad ng pain relievers o gamot na nireseta ng doctor.

Read More...