Blogs

Blogs

pagkain gout goutrin

Mga dapat kainin sa mataas na uric acid | GOUT

Ayon sa kasaysayan ang “Gout” ay tinatawag na sakit ng mga hari sapagkat ito’y karaniwang nakukuha ng mga mayayaman dahil sa labis na pagkain at pag-inom. Sa kasalukuyan, ito ay hindi na lamang nakakaapekto sa mga mayayaman.

Read More...

Paano gumaling ang GOUT? with Doc Rey Salinel Jr.

Ang gout ay isang uri ng sakit kung saan namamaga ang kasukasuan. Dahil isa ito sa pinakamasakit na uri ng pamamaga, kadalasan sa mga taong nakakaranas ng gout attack ay umiinom agad ng pain relievers o gamot na nireseta ng doctor.

Read More...
pagkain gout goutrin

Mga dapat kainin sa mataas na uric acid | GOUT

Ayon sa kasaysayan ang “Gout” ay tinatawag na sakit ng mga hari sapagkat ito’y karaniwang nakukuha ng mga mayayaman dahil sa labis na pagkain at pag-inom. Sa kasalukuyan, ito ay hindi na lamang nakakaapekto sa mga mayayaman.

Read More...

Paano gumaling ang GOUT? with Doc Rey Salinel Jr.

Ang gout ay isang uri ng sakit kung saan namamaga ang kasukasuan. Dahil isa ito sa pinakamasakit na uri ng pamamaga, kadalasan sa mga taong nakakaranas ng gout attack ay umiinom agad ng pain relievers o gamot na nireseta ng doctor.

Read More...